Algemene Vebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Verge Venture Co., Ltd.. Op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Verge Venture Co., Ltd.. Verge Venture Co., Ltd. biedt deze website, inclusief alle informatie, gereedschappen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op de voorwaarde van uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.Door onze website te bezoeken en/ of iets van ons te kopen, maakt u gebruikt van onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief deze aanvullende voorwaarden hierin genoemd en/ of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief en zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/ of contributors van inhoud zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van (een deel van) de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website en onze diensten niet gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.Alle nieuwe functies of gereedschappen die bij de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/ of wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren voor wijzigingen. Uw voortdurende gebruik of toegang tot de website na de indiening van wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen. 

AFDELING 1 – ONLINE WINKELWAARDEN

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, vertegenwoordigt u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of woonplaats of dat u meerderjarig bent en u ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.U mag onze producten niet gebruiken voor onwettig of onbevoegd doel, noch mag u, in het gebruik van de Dienst, wetten in uw jurisdictie schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).U mag geen virussen of een code van een destructieve aard doorgeven.Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden resulteert in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten. 

AFDELING 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om te allen tijde om welke reden dan ook, dienst te weigeren.U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en betrekking heeft op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.U gaat ermee akkoord om geen gedeelte van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website waarbinnen de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter beschikking gesteld en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. 

AFDELING 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDSDUUR VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar is, niet correct, compleet of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande, nauwkeuriger, vollediger of meer informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren. 

AFDELING 4 – WIJZIGINGEN AAN DE DIENSTVERLENING EN DE PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Wij behouden ons het recht om te allen tijde de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.Wij zijn niet jegens u of aan derden aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Service. 

AFDELING 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retour & Terugbetalingsbeleid.We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computermonitor accuraat is.Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot enige persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons, gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht om elk product op elk moment te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is niet van toepassing waar verboden.Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd. 

AFDELING 6 – NAUWKEURIGHEID VAN REKENINGEN EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheid aangeschaft per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/ of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we dit melden door contact op te nemen met het e-mailadres en/ of factuuradres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht om bestellingen te beperken of te verbieden, die volgens ons enig oordeel door dealers, resellers of distributeurs worden geplaatst.U gaat akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen die bij onze winkel zijn gemaakt. U gaat akkoord met het snel updaten van uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en u indien nodig kunnen contacteren.Voor meer details raadpleegt u ons Retour & Terugbetalingsbeleid

AFDELING 7 – OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle of toezicht hebben.U erkent en stemt ermee in dat wij toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen “zoals dat is” en “als beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellen of voorwaarden van welke aard ook en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke of welke uit uw gebruik van optionele tools van derden bestaan.Elk gebruik door u van optionele gereedschappen die door de site wordt aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en goedkeuring geeft over de voorwaarden voor welke gereedschappen worden geleverd door de relevante leverancier (s) van de derde partij.We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Deze nieuwe kenmerken en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. 

AFDELING 8 – DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in verband met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht. 

AFDELING 9 – REVIEWS, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of als u zonder een verzoek van ons,uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, en of u nu online, per e-mail, per post of anderszins doet (gezamenlijk, ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat we, op elk gewenst moment, zonder enige beperking, opmerkingen die u aan ons doorstuurt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders in elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te onderhouden; (2) vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op commentaar te reageren.Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud waar van wij naar onze eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of schenden van intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden, aan te passen of te verwijderen .U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkele inbreuk maken op het recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen laster of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat ze enig computervirus of andere malware bevatten die de werking van de Service of een gerelateerde website op enige manier kan beïnvloeden. U mag geen valse e-mailadres gebruiken, alsof u iemand anders dan uzelf bent, of ons anders of derden misleidt over de oorsprong van eventuele reacties. U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derden zijn geplaatst. 

AFDELING 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid

AFDELING 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONTDEKKINGEN

Soms is er informatie op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, doorvoer tijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie of de betreffende website onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend).Wij ondernemen geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Geen opgegeven update- of vernieuwingsdatum die is toegepast in de Service of op een gerelateerde website, dient te worden aangetoond dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. 

AFDELING 12 – VERBODEN GEBRUIKEN

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) inbreuk maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) lastig te vallen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap op het gebied van seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap te plagen, beledigen, beledigen, schaden, beledigen, belemmeren, afbreken, intimideren of discrimineren f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of andere vormen van kwaadwillige code uploaden of overdragen die op of op een of andere manier gebruikt worden die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of bijhouden; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretexten, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet interfereren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen. 

AFDELING 13 – WAARSCHUWING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde zonder kennisgeving aan u kunnen opschorten.U stemt uitdrukkelijk in dat uw gebruik van of onmogelijkheid om te gebruiken de dienst op eigen risico is. De dienst en alle door u geleverde producten en diensten zijn (met uitzondering van uitdrukkelijk door ons) uitdrukkelijk, zoals “en beschikbaar” voor uw gebruik, zonder enige voorstelling, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, ofwel uitdrukkelijk of impliciete, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.Verge Venture Co., Ltd., onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, aannemers, stagepersoneel, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, aanspraak of rechtstreeks, indirect, incidenteel, strafbaar, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, verloren winst, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strenge aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met gebruikmaking van de dienst, of voor enige andere vordering die op een of andere manier betrekking heeft op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud of enige verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, overgebracht of anderszins ter beschikking gesteld, ook al wordt geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of jurisdicties niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan 

AFDELING 14 – INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord dat Verge Venture Co., Ltd. en onze moeder- en dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en medewerkers schadeloos worden gesteld, verdedigd en onbeschadigd worden gehouden. advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten of uw inbreuk op een wet of de rechten van derden. 

AFDELING 15 – GESCHIKTHEID

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving toelaat en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden. Deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen. 

AFDELING 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en schulden van de partijen die vóór de opzeggingsdatum zijn aangegaan, zullen, voor alle doeleinden, de beëindiging van deze overeenkomst overleven.Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot het moment dat deze zijn beëindigd door u of door ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet meer van onze Services gebruikt wilt maken of wanneer u ophoudt met het gebruik van onze site.Als u, naar ons oordeel, faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald om te voldoen aan enige termijnen of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij deze overeenkomst op elk gewenst moment zonder opzegtermijn beëindigen en. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/ of wij behouden het recht u toegang tot onze Services (of enig gedeelte daarvan) te ontzeggen. 

AFDELING 17 – ALLE OVEREENKOMSTEN

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of te handhaven, vormt geen afzien van een dergelijk recht of bepaling.Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleids- of exploitatievoorschriften die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, het vervangen van voorafgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).Eventuele onduidelijkheden bij de uitlegging van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij worden uitgelegd. 

AFDELING 18 – GELDEND RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten aanbieden, worden geregeld en uitgelegd in overeenstemming met het recht in Hong Kong. 

AFDELING 19 – WIJZIGINGEN AAN DE BEDRIJFSVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.Wij behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, (een deel van) deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen aan onze website uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren voor wijzigingen. Uw voortdurende gebruik of toegang tot onze website of de Dienst na de indiening van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden vormt de aanvaarding van die wijzigingen. 

RUBRIEK 20 – CONTACT INFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden dienen te worden toegezonden aan info@excelvalley.com.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close